İngiltere Hakkında

İngiltere, T.C. Ticaret Bakanlığının sağlık turizminde öncelikli ülkeler listesinde yer almakta olup, teşviklerde +10 Baz puan fazla destek sağlanmaktadır.

Brexit sonrası UK artı AB düzenlemelerine dahil olmayacağından bu durum farklı ekonomik bölgelerle ticari işbirlikleri geliştirebilmelerine imkan sağlamaktadır.

Ayrıca İngiltere’deki uzun bekleme süreleri hasta ve hasta yakınlarını sağlık turizmi gibi alternatif çözümlere yönlendirmekte, kişilerin sağlıklı yaşam doğrultusunda beklentilerinin geciktirilmeden sağlanmasına yönelik talepleri işlemin fiyat baskısından daha fazla ön plana gelmektedir.

İngiltere’de kişi başına düşen sağlık harcamaları 4.355,8 USD olup, 3500 USD UK hükümeti kişi başına düşen sağlık harcamalarını, 813 USD ise UK özel sektör kişi başına düşen sağlık harcamalarını yansıtmaktadır.

İngiltere Sağlık Turizmi Raporuna Erişmek İçin Tıklayınız