Sağlık Hizmet Sunumunda Neden Türkiye?

Asırlardan beri kültürlerarası geçiş bölgesi ve bir sağlık destinasyonu olan Türkiye, özel şirketler ve hastanelerin girişimi ile bu özelliğini yeniden keşfediyor. 6 saatlik uçuş mesafesi ile dünyanın neredeyse yüzde 60’ına ulaşabilecek bir noktada bulunan Türkiye bu anlamda dünyanın tam da merkezinde yer alıyor.

 • Sağlık hizmet kalitesi
 • Dünya standartlarında özel sağlık sektörü
 • Maliyet avantajı
 • Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının deneyim ve eğitim seviyesi
 • Avantajlı bir coğrafi konum
 • Eşsiz doğal ve tarihi zenginlikler
 • JCI Belgeli hastanelerin sayısının fazla olması

Türkiye; bir yanda şehir hastaneleri, diğer yanda kamu ve özel sektör yatırımlarıyla çok güçlü bir sağlık altyapısı kurma konusunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Globalleşen dünyada ülkeler arasında iş birliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda kolaylıklar sağlanması, sağlık hizmetinde kalitenin dünyanın değişik köşelerinde de gelişmesi, sağlık hizmeti finansmanında hem bireysel hem de bütçe kaynaklı güçlükler, dünyada sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır. Bireylerin hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeyi ziyaret etmeleri olarak tanımlanan Sağlık Turizmi; etkinlik çerçevesinde 4 ana başlıkta ele alınacaktır.

 1. Medikal Turizm
 2. Termal Sağlık Turizmi
 3. Yaşlı Turizmi
 4. Engelli Turizmi

Türkiye medikal, termal sağlık, yaşlı ve engelli olarak 4 farklı başlıkta tanımlanan sağlık turizminin tüm başlıklarda hizmet sunma şansı olan nadir ülkelerden birisidir.

Türkiye Sağlık Turizmi Raporuna Erişmek İçin Tıklayınız